User Tools

Site Tools


30-16239-dower-la-gi

Dower
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16239
Tên thay thế 2000 GY105
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9492068
Viễn điểm quỹ đạo 3.1404760
Độ lệch tâm 0.2340557
Chu kỳ quỹ đạo 1482.8236505
Độ bất thường trung bình 282.09041
Độ nghiêng quỹ đạo 3.27842
Kinh độ của điểm nút lên 286.85622
Acgumen của cận điểm 20.38574
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.3

16239 Dower (2000 GY105) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16239 Dower
30-16239-dower-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)