User Tools

Site Tools


30-16241-dvorsky-la-gi

Dvorsky
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16241
Tên thay thế 2000 GD126
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2560865
Viễn điểm quỹ đạo 2.9044319
Độ lệch tâm 0.1256357
Chu kỳ quỹ đạo 1513.8868844
Độ bất thường trung bình 17.39997
Độ nghiêng quỹ đạo 8.39207
Kinh độ của điểm nút lên 187.97670
Acgumen của cận điểm 356.26493
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16241 Dvorsky (2000 GD126) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 4 năm 2000 bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

Tiểu hành tinh được đặt theo tên của giáo viên Mary Ann Dvorsky thuộc Trường trung học Montgomery Blair, giám khảo vòng chung kết Nghiên cứu tài năng khoa học Intel năm 2002.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16241 Dvorsky
30-16241-dvorsky-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)