User Tools

Site Tools


30-16244-bro-la-gi

16244 Brož
Tên
Tên Brož
Tên chỉ định 2000 GQ147
Phát hiện
Người phát hiện Lowell Observatory Near-Earth Object Search
Ngày phát hiện 4 tháng 4 năm 2000
Nơi phát hiện Trạm Anderson Mesa
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2616222
Bán trục lớn (a) 2.3248200 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.7165955 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.9330445 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.54 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 3.81926°
Kinh độ (Ω) 84.84699°
Acgumen (ω) 296.21714°
Độ bất thường trung bình (M) 287.75150°

16244 Brož là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1294.7395917 ngày (3.54 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 4 tháng 4 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 13 tháng 4 năm 2008. 
30-16244-bro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)