User Tools

Site Tools


30-16246-cantor-la-gi

16246 Cantor
Tên
Tên Cantor
Tên chỉ định 2000 HO3
Phát hiện
Người phát hiệns P. G. Comba
Ngày phát hiện 27 tháng 4 năm 2000
Nơi phát hiện Đài thiên văn Prescott
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1814788
Bán trục lớn (a) 3.0979176 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 2.5357112 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.6601240 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 5.45 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 0.41811°
Kinh độ (Ω) 108.24491°
Acgumen (ω) 240.97051°
Độ bất thường trung bình (M) 70.90020°

16246 Cantor là một tiểu hành tinh vành đai chính với cận điểm quỹ đạo là 2.7152179 AU. Nó có độ lệch tâm là 0.1814788 và chu kỳ quỹ đạo là 1991.6050528 ngày (5.45 năm).[1] Cantor có vận tốc quỹ đạo trung bình là 16.9258793 km/s và độ nghiêng quỹ đạo là 0.41811°.

Nó được phát hiện ngày 27 tháng 4 năm 2000 ở Đài thiên văn Prescott.

Nó được đặt theo tên Georg Cantor, a German nhà toán học.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 27 tháng 2 năm 2008. 
30-16246-cantor-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)