User Tools

Site Tools


30-16247-esner-la-gi

Esner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16247
Tên thay thế 2000 HY11
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6109845
Viễn điểm quỹ đạo 3.0929817
Độ lệch tâm 0.0845021
Chu kỳ quỹ đạo 1759.2147178
Độ bất thường trung bình 92.09351
Độ nghiêng quỹ đạo 0.97715
Kinh độ của điểm nút lên 270.13088
Acgumen của cận điểm 99.67560
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16247 Esner (2000 HY11) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16247 Esner
30-16247-esner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)