User Tools

Site Tools


30-16248-fox-la-gi

Fox
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 28 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16248
Tên thay thế 2000 HT13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9739754
Viễn điểm quỹ đạo 2.5685214
Độ lệch tâm 0.1308853
Chu kỳ quỹ đạo 1250.2457080
Độ bất thường trung bình 290.63195
Độ nghiêng quỹ đạo 2.38265
Kinh độ của điểm nút lên 230.29944
Acgumen của cận điểm 189.49234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16248 Fox (2000 HT13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16248 Fox
30-16248-fox-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)