User Tools

Site Tools


30-16249-cauchy-la-gi

Cauchy
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi P. G. Comba
Nơi khám phá Prescott
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16249
Đặt tên theo Augustin-Louis Cauchy
Tên thay thế 2000 HT14
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7709548
Viễn điểm quỹ đạo 2.9064866
Độ lệch tâm 0.0238720
Chu kỳ quỹ đạo 1746.9578185
Độ bất thường trung bình 210.65857
Độ nghiêng quỹ đạo 2.96000
Kinh độ của điểm nút lên 69.38409
Acgumen của cận điểm 202.17571
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16249 Cauchy (2000 HT14) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi P. G. Comba ở Prescott.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16249 Cauchy
30-16249-cauchy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)