User Tools

Site Tools


30-16250-delb-la-gi

16250 Delbó
Tên
Tên Delbó
Tên chỉ định 2000 HP26
Phát hiện
Người phát hiện LONEOS
Ngày phát hiện 26 tháng 4 năm 2000
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.1480104
Bán trục lớn (a) 2.3110342 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9689771 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 2.6530913 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 3.51 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.75044°
Kinh độ (Ω) 149.78397°
Acgumen (ω) 230.81385°
Độ bất thường trung bình (M) 326.16459°

16250 Delbó là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1283.2402901 ngày (3.51 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 26 tháng 4 năm 2000.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 20 tháng 4 năm 2008. 
30-16250-delb-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)