User Tools

Site Tools


30-16251-barbifrank-la-gi

Barbifrank
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16251
Tên thay thế 2000 HX48
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8997879
Viễn điểm quỹ đạo 2.9545967
Độ lệch tâm 0.2172899
Chu kỳ quỹ đạo 1381.1941137
Độ bất thường trung bình 322.96584
Độ nghiêng quỹ đạo 1.68568
Kinh độ của điểm nút lên 189.24478
Acgumen của cận điểm 141.64234
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.7

16251 Barbifrank (2000 HX48) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16251 Barbifrank
30-16251-barbifrank-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)