User Tools

Site Tools


30-16252-franfrost-la-gi

Franfrost
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16252
Tên thay thế 2000 HQ51
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0159421
Viễn điểm quỹ đạo 2.9039039
Độ lệch tâm 0.1804857
Chu kỳ quỹ đạo 1409.2261646
Độ bất thường trung bình 250.21992
Độ nghiêng quỹ đạo 2.27890
Kinh độ của điểm nút lên 185.10440
Acgumen của cận điểm 194.97477
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16252 Franfrost (2000 HQ51) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16252 Franfrost
30-16252-franfrost-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)