User Tools

Site Tools


30-16253-griffis-la-gi

Griffis
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16253
Tên thay thế 2000 HJ52
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6351950
Viễn điểm quỹ đạo 3.4547472
Độ lệch tâm 0.1345747
Chu kỳ quỹ đạo 1940.7660937
Độ bất thường trung bình 313.79557
Độ nghiêng quỹ đạo 11.33797
Kinh độ của điểm nút lên 224.12375
Acgumen của cận điểm 225.77375
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.1

16253 Griffis (2000 HJ52) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16253 Griffis
30-16253-griffis-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)