User Tools

Site Tools


30-16254-harper-la-gi

Harper
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 29 tháng 4 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16254
Tên thay thế 2000 HZ53
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6658619
Viễn điểm quỹ đạo 3.0467859
Độ lệch tâm 0.0666808
Chu kỳ quỹ đạo 1763.2325460
Độ bất thường trung bình 149.43487
Độ nghiêng quỹ đạo 2.43131
Kinh độ của điểm nút lên 157.34391
Acgumen của cận điểm 171.92450
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16254 Harper (2000 HZ53) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 4 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16254 Harper
30-16254-harper-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)