User Tools

Site Tools


30-16258-willhayes-la-gi

Willhayes
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16258
Tên thay thế 2000 JP13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1472827
Viễn điểm quỹ đạo 2.7856739
Độ lệch tâm 0.1294135
Chu kỳ quỹ đạo 1414.8629228
Độ bất thường trung bình 269.76442
Độ nghiêng quỹ đạo 8.64407
Kinh độ của điểm nút lên 57.38101
Acgumen của cận điểm 297.23616
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.8

16258 Willhayes (2000 JP13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16258 Willhayes
30-16258-willhayes-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)