User Tools

Site Tools


30-16259-housinger-la-gi

Housinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16259
Tên thay thế 2000 JR13
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2445287
Viễn điểm quỹ đạo 3.1275861
Độ lệch tâm 0.1643780
Chu kỳ quỹ đạo 1607.9456815
Độ bất thường trung bình 120.32270
Độ nghiêng quỹ đạo 11.27503
Kinh độ của điểm nút lên 57.05814
Acgumen của cận điểm 346.02875
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

16259 Housinger (2000 JR13) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16259 Housinger
30-16259-housinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)