User Tools

Site Tools


30-16260-sputnik-la-gi

Sputnik
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi J. Broughton
Nơi khám phá Reedy Creek Observatory
Ngày khám phá 9 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16260
Đặt tên theo Sputnik program
Tên thay thế 2000 JO15
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.9443910
Viễn điểm quỹ đạo 2.8608036
Độ lệch tâm 0.1907129
Chu kỳ quỹ đạo 1360.2536601
Độ bất thường trung bình 309.73049
Độ nghiêng quỹ đạo 4.67853
Kinh độ của điểm nút lên 284.83694
Acgumen của cận điểm 81.94004
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16260 Sputnik (2000 JO15) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 9 tháng 5 năm 2000 bởi J. Broughton ở Reedy Creek Observatory.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16260 Sputnik
30-16260-sputnik-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)