User Tools

Site Tools


30-16262-rikurtz-la-gi

Rikurtz
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16262
Tên thay thế 2000 JR32
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.9453121
Viễn điểm quỹ đạo 3.1643191
Độ lệch tâm 0.0358462
Chu kỳ quỹ đạo 1950.1855439
Độ bất thường trung bình 186.58138
Độ nghiêng quỹ đạo 2.72796
Kinh độ của điểm nút lên 28.04783
Acgumen của cận điểm 199.24502
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16262 Rikurtz (2000 JR32) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro. Nó được đặt theo tên của Richard Kurtz, Người Mỹ-Canada cố vấn cho vòng chung kết cuộc thi Tìm kiếm tài năng khoa học Intel.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16262 Rikurtz
30-16262-rikurtz-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)