User Tools

Site Tools


30-16264-richlee-la-gi

Richlee
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16264
Tên thay thế 2000 JH40
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4148726
Viễn điểm quỹ đạo 2.8780620
Độ lệch tâm 0.0875109
Chu kỳ quỹ đạo 1572.5274561
Độ bất thường trung bình 245.06615
Độ nghiêng quỹ đạo 3.16535
Kinh độ của điểm nút lên 57.68026
Acgumen của cận điểm 256.53551
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16264 Richlee (2000 JH40) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16264 Richlee
30-16264-richlee-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)