User Tools

Site Tools


30-16265-lemay-la-gi

Lemay
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16265
Tên thay thế 2000 JL43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5754628
Viễn điểm quỹ đạo 3.6618726
Độ lệch tâm 0.1741785
Chu kỳ quỹ đạo 2011.6484504
Độ bất thường trung bình 37.32398
Độ nghiêng quỹ đạo 1.04733
Kinh độ của điểm nút lên 175.06521
Acgumen của cận điểm 195.02342
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.2

16265 Lemay (2000 JL43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16265 Lemay
30-16265-lemay-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)