User Tools

Site Tools


30-16266-johconnell-la-gi

Johconnell
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16266
Tên thay thế 2000 JX43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6019272
Viễn điểm quỹ đạo 3.0880852
Độ lệch tâm 0.0854406
Chu kỳ quỹ đạo 1752.7632069
Độ bất thường trung bình 264.15994
Độ nghiêng quỹ đạo 16.21763
Kinh độ của điểm nút lên 57.99154
Acgumen của cận điểm 152.23971
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.3

16266 Johconnell (2000 JX43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16266 Johconnell
30-16266-johconnell-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)