User Tools

Site Tools


30-16267-mcdermott-la-gi

Mcdermott
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16267
Tên thay thế 2000 JY43
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.8348614
Viễn điểm quỹ đạo 3.1698582
Độ lệch tâm 0.0557889
Chu kỳ quỹ đạo 1900.1703292
Độ bất thường trung bình 198.66577
Độ nghiêng quỹ đạo 2.55453
Kinh độ của điểm nút lên 222.43197
Acgumen của cận điểm 12.42129
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16267 Mcdermott (2000 JY43) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16267 Mcdermott
30-16267-mcdermott-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)