User Tools

Site Tools


30-16268-mcneeley-la-gi

Mcneeley
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16268
Tên thay thế 2000 JD44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0320588
Viễn điểm quỹ đạo 2.8540980
Độ lệch tâm 0.1682384
Chu kỳ quỹ đạo 1394.7762221
Độ bất thường trung bình 348.47154
Độ nghiêng quỹ đạo 1.59711
Kinh độ của điểm nút lên 227.54898
Acgumen của cận điểm 75.31957
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 16.1

16268 Mcneeley (2000 JD44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16268 Mcneeley
30-16268-mcneeley-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)