User Tools

Site Tools


30-16269-merkord-la-gi

Merkord
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 7 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16269
Tên thay thế 2000 JP44
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5836714
Viễn điểm quỹ đạo 3.6442962
Độ lệch tâm 0.1703003
Chu kỳ quỹ đạo 2007.1182449
Độ bất thường trung bình 53.36962
Độ nghiêng quỹ đạo 0.74755
Kinh độ của điểm nút lên 145.74150
Acgumen của cận điểm 214.27541
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16269 Merkord (2000 JP44) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16269 Merkord
30-16269-merkord-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)