User Tools

Site Tools


30-16271-duanenichols-la-gi

Duanenichols
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16271
Tên thay thế 2000 JC55
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0788686
Viễn điểm quỹ đạo 2.7728264
Độ lệch tâm 0.1430341
Chu kỳ quỹ đạo 1380.0463167
Độ bất thường trung bình 43.72925
Độ nghiêng quỹ đạo 4.52576
Kinh độ của điểm nút lên 194.13794
Acgumen của cận điểm 38.13533
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.4

16271 Duanenichols (2000 JC55) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16271 Duanenichols
30-16271-duanenichols-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)