User Tools

Site Tools


30-16273-oneill-la-gi

Oneill
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16273
Tên thay thế 2000 JS56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1673495
Viễn điểm quỹ đạo 2.4296189
Độ lệch tâm 0.0570527
Chu kỳ quỹ đạo 1272.8016223
Độ bất thường trung bình 128.13390
Độ nghiêng quỹ đạo 4.29750
Kinh độ của điểm nút lên 163.96239
Acgumen của cận điểm 51.15501
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.4

16273 Oneill (2000 JS56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16273 Oneill
30-16273-oneill-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)