User Tools

Site Tools


30-16274-pavlica-la-gi

Pavlica
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi Nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln
Nơi khám phá Socorro
Ngày khám phá 6 tháng 5 năm 2000
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16274
Tên thay thế 2000 JX56
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.0061733
Viễn điểm quỹ đạo 2.7272213
Độ lệch tâm 0.1523321
Chu kỳ quỹ đạo 1329.8801763
Độ bất thường trung bình 358.91504
Độ nghiêng quỹ đạo 7.28566
Kinh độ của điểm nút lên 74.78079
Acgumen của cận điểm 254.71332
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.9

16274 Pavlica (2000 JX56) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 6 tháng 5 năm 2000 bởi nhóm nghiên cứu tiểu hành tinh gần Trái Đất phòng thí nghiệm Lincoln ở Socorro.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16274 Pavlica
30-16274-pavlica-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)