User Tools

Site Tools


30-16355-buber-la-gi

Buber
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 10 năm 1975
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16355
Đặt tên theo Martin Buber
Tên thay thế 1975 UA1
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1601390
Viễn điểm quỹ đạo 3.0301622
Độ lệch tâm 0.1676248
Chu kỳ quỹ đạo 1527.0113677
Độ bất thường trung bình 277.01333
Độ nghiêng quỹ đạo 14.38289
Kinh độ của điểm nút lên 190.71576
Acgumen của cận điểm 204.56820
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.6

16355 Buber (1975 UA1) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 10 năm 1975 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16355 Buber
30-16355-buber-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)