User Tools

Site Tools


30-16356-univbalttech-la-gi

Univbalttech
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 1 tháng 4 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16356
Đặt tên theo Baltic State Technical University
Tên thay thế 1976 GV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.7423041
Viễn điểm quỹ đạo 3.5534403
Độ lệch tâm 0.1288388
Chu kỳ quỹ đạo 2039.9714268
Độ bất thường trung bình 285.94373
Độ nghiêng quỹ đạo 2.77642
Kinh độ của điểm nút lên 143.31391
Acgumen của cận điểm 40.35430
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.9

16356 Univbalttech (1976 GV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 1 tháng 4 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16356 Univbalttech
30-16356-univbalttech-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)