User Tools

Site Tools


30-16358-plesetsk-la-gi

Plesetsk
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 20 tháng 12 năm 1976
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16358
Đặt tên theo Plesetsk Cosmodrome
Tên thay thế 1976 YN7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1890481
Viễn điểm quỹ đạo 3.2035641
Độ lệch tâm 0.1881307
Chu kỳ quỹ đạo 1617.1571025
Độ bất thường trung bình 89.81992
Độ nghiêng quỹ đạo 13.52848
Kinh độ của điểm nút lên 100.15204
Acgumen của cận điểm 274.25643
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

16358 Plesetsk (1976 YN7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 12 năm 1976 bởi N. S. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16358 Plesetsk
30-16358-plesetsk-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)