User Tools

Site Tools


30-16368-citt-di-alba-la-gi

16368 Città di Alba (tên chỉ định: 1981 DF) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Henri Debehogne và Giovanni de Sanctis ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 28 tháng 2 năm 1981. Nó được đặt theo tên thị trấn thuộc Alba ở vùng Piedmont thuộc Italy.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16368 Città di Alba
30-16368-citt-di-alba-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)