User Tools

Site Tools


30-16395-ioannpravednyj-la-gi

16395 Ioannpravednyj (tên chỉ định: 1981 US14) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 23 tháng 10 năm 1981. Nó được đặt theo tên John of Kronstadt, a Russian Orthodox archpriest of the 19th century.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16395 Ioannpravednyj
30-16395-ioannpravednyj-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)