User Tools

Site Tools


30-16398-hummel-la-gi

Hummel
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 24 tháng 9 năm 1982
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16398
Đặt tên theo Johann Nepomuk Hummel
Tên thay thế 1982 SN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7571718
Viễn điểm quỹ đạo 2.9135804
Độ lệch tâm 0.2475851
Chu kỳ quỹ đạo 1303.5679524
Độ bất thường trung bình 79.90006
Độ nghiêng quỹ đạo 3.48825
Kinh độ của điểm nút lên 140.70638
Acgumen của cận điểm 196.40581
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.7

16398 Hummel (1982 SN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 9 năm 1982 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16398 Hummel
30-16398-hummel-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)