User Tools

Site Tools


30-16407-oiunskij-la-gi

Oiunskij
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh
Nơi khám phá Đài vật lý thiên văn Crimean
Ngày khám phá 19 tháng 9 năm 1985
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16407
Tên thay thế 1985 SV2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1151914
Viễn điểm quỹ đạo 2.6768194
Độ lệch tâm 0.1172009
Chu kỳ quỹ đạo 1354.6594358
Độ bất thường trung bình 50.29289
Độ nghiêng quỹ đạo 5.91060
Kinh độ của điểm nút lên 281.86010
Acgumen của cận điểm 71.89747
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

16407 Oiunskij (1985 SV2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 19 tháng 9 năm 1985 bởi N. S. Chernykh và L. I. Chernykh ở Đài vật lý thiên văn Crimean.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16407 Oiunskij
30-16407-oiunskij-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)