User Tools

Site Tools


30-16414-le-procope-la-gi

16414 Le Procope (tên chỉ định: 1987 QO5) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 25 tháng 8 năm 1987. Nó được đặt theo tên Café Procope ở Paris, France.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16414 Le Procope
30-16414-le-procope-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)