User Tools

Site Tools


30-16418-lortzing-la-gi

Lortzing
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1987
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16418
Đặt tên theo Albert Lortzing
Tên thay thế 1987 SD10
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1467250
Viễn điểm quỹ đạo 2.4040320
Độ lệch tâm 0.0565416
Chu kỳ quỹ đạo 1253.6575022
Độ bất thường trung bình 231.00431
Độ nghiêng quỹ đạo 8.10175
Kinh độ của điểm nút lên 164.18214
Acgumen của cận điểm 339.06235
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.5

16418 Lortzing (1987 SD10) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1987 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16418 Lortzing
30-16418-lortzing-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)