User Tools

Site Tools


30-16419-kovalev-la-gi

16419 Kovalev (tên chỉ định: 1987 SS28) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Lyudmila Zhuravlyova ở Đài vật lý thiên văn Crimean gần Nauchnyj, Ukraine, ngày 24 tháng 9 năm 1987. Nó được đặt theo tên Sergej Nikitich Kovalev.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16419 Kovalev
30-16419-kovalev-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)