User Tools

Site Tools


30-16435-f-ndly-la-gi

16435 Fándly
Tên
Tên Fándly
Tên chỉ định 1988 VE7
Phát hiện
Người phát hiện M. Antal
Ngày phát hiện 7 tháng 11 năm 1988
Thông số quỹ đạo
Kỷ nguyên 27 tháng 10 năm 2007 (JDCT 2454400.5)
Độ lệch tâm (e) 0.2192027
Bán trục lớn (a) 2.5240532 AU
Cận điểm quỹ đạo (q) 1.9707739 AU
Viễn điểm quỹ đạo (Q) 3.0773325 AU
Chu kỳ quỹ đạo (P) 4.01 a
Độ nghiêng quỹ đạo (i) 6.70237°
Kinh độ (Ω) 138.42210°
Acgumen (ω) 293.04786°
Độ bất thường trung bình (M) 305.83706°

16435 Fándly là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 1464.6915356 ngày (4.01 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 7 tháng 11 năm 1988.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2008. 
30-16435-f-ndly-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)