User Tools

Site Tools


30-16439-yamehoshinokawa-la-gi

Yamehoshinokawa
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Fujii và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 30 tháng 1 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16439
Tên thay thế 1989 BZ
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3853926
Viễn điểm quỹ đạo 2.9073390
Độ lệch tâm 0.0986157
Chu kỳ quỹ đạo 1572.4369278
Độ bất thường trung bình 108.27931
Độ nghiêng quỹ đạo 12.21380
Kinh độ của điểm nút lên 330.13652
Acgumen của cận điểm 233.22704
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.4

16439 Yamehoshinokawa (1989 BZ) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 30 tháng 1 năm 1989 bởi T. Fujii và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16439 Yamehoshinokawa
30-16439-yamehoshinokawa-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)