User Tools

Site Tools


30-16441-kirchner-la-gi

Kirchner
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 7 tháng 3 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16441
Đặt tên theo Ernst Ludwig Kirchner
Tên thay thế 1989 EF6
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6281069
Viễn điểm quỹ đạo 2.8151249
Độ lệch tâm 0.0343579
Chu kỳ quỹ đạo 1639.9804642
Độ bất thường trung bình 126.98215
Độ nghiêng quỹ đạo 8.92476
Kinh độ của điểm nút lên 330.79242
Acgumen của cận điểm 143.89060
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 14.0

16441 Kirchner (1989 EF6) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 7 tháng 3 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16441 Kirchner
30-16441-kirchner-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)