User Tools

Site Tools


30-16444-godefroy-la-gi

16444 Godefroy (tên chỉ định: 1989 GW1) là một tiểu hành tinh vành đai chính. Nó được phát hiện bởi Eric Walter Elst ở Đài thiên văn La Silla ở Chile ngày 3 tháng 4 năm 1989. Nó được đặt theo tên Godefroy Wendelin, một nhà thiên văn học thế kỷ 16 và 17.

  • Danh sách các tiểu hành tinh: 16001–17000
  • NASA JPL Cơ sở dữ liệu thiên thể nhỏ 16444 Godefroy
30-16444-godefroy-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)