User Tools

Site Tools


30-16445-klimt-la-gi

Klimt
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 3 tháng 4 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16445
Đặt tên theo Gustav Klimt
Tên thay thế 1989 GN3
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.5867103
Viễn điểm quỹ đạo 3.8028697
Độ lệch tâm 0.1903348
Chu kỳ quỹ đạo 2085.7483596
Độ bất thường trung bình 163.28793
Độ nghiêng quỹ đạo 12.12207
Kinh độ của điểm nút lên 186.35810
Acgumen của cận điểm 307.65198
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.8

16445 Klimt (1989 GN3) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 4 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16445 Klimt
30-16445-klimt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)