User Tools

Site Tools


30-16447-vauban-la-gi

Vauban
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Haute-Provence
Ngày khám phá 3 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16447
Đặt tên theo Sébastien Le Prestre de Vauban
Tên thay thế 1989 RX
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.1581097
Viễn điểm quỹ đạo 3.2248275
Độ lệch tâm 0.1981665
Chu kỳ quỹ đạo 1612.8069776
Độ bất thường trung bình 61.89336
Độ nghiêng quỹ đạo 7.18867
Kinh độ của điểm nút lên 236.94561
Acgumen của cận điểm 132.71442
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

16447 Vauban (1989 RX) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 3 tháng 9 năm 1989 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Haute-Provence.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16447 Vauban
30-16447-vauban-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)