User Tools

Site Tools


30-16449-kigoyama-la-gi

Kigoyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi T. Fujii và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16449
Tên thay thế 1989 SO
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6446458
Viễn điểm quỹ đạo 3.7222966
Độ lệch tâm 0.1692572
Chu kỳ quỹ đạo 2074.6737316
Độ bất thường trung bình 82.46153
Độ nghiêng quỹ đạo 4.87858
Kinh độ của điểm nút lên 254.08247
Acgumen của cận điểm 151.91681
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.2

16449 Kigoyama (1989 SO) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 9 năm 1989 bởi T. Fujii và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16449 Kigoyama
30-16449-kigoyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)