User Tools

Site Tools


30-16450-messerschmidt-la-gi

16450 Messerschmidt là một tiểu hành tinh vành đai chính với chu kỳ quỹ đạo là 2099.2901250 ngày (5.75 năm).[1]

Nó được phát hiện ngày 16 tháng 9 năm 1989.

  1. ^ “JPL Small-Body Database Browser”. NASA. Truy cập ngày 8 tháng 5 năm 2008. 
30-16450-messerschmidt-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)