User Tools

Site Tools


30-16452-goldfinger-la-gi

Goldfinger
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker
Nơi khám phá Đài thiên văn Palomar
Ngày khám phá 28 tháng 9 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16452
Tên thay thế 1989 SE8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.2239849
Viễn điểm quỹ đạo 2.6008059
Độ lệch tâm 0.0781010
Chu kỳ quỹ đạo 1368.5830136
Độ bất thường trung bình 230.13921
Độ nghiêng quỹ đạo 6.28827
Kinh độ của điểm nút lên 333.63510
Acgumen của cận điểm 170.48604
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

16452 Goldfinger (1989 SE8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 9 năm 1989 bởi C. S. Shoemaker và E. M. Shoemaker ở Đài thiên văn Palomar.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16452 Goldfinger
30-16452-goldfinger-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)