User Tools

Site Tools


30-16459-barth-la-gi

Barth
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi F. Borngen
Nơi khám phá Tautenburg
Ngày khám phá 28 tháng 11 năm 1989
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16459
Đặt tên theo Karl Barth
Tên thay thế 1989 WE4
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.8931712
Viễn điểm quỹ đạo 2.9333036
Độ lệch tâm 0.2155056
Chu kỳ quỹ đạo 1369.2996626
Độ bất thường trung bình 5.88566
Độ nghiêng quỹ đạo 2.69350
Kinh độ của điểm nút lên 151.31345
Acgumen của cận điểm 225.49476
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 15.1

16459 Barth (1989 WE4) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 28 tháng 11 năm 1989 bởi F. Borngen ở Tautenburg.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16459 Barth
30-16459-barth-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)