User Tools

Site Tools


30-16463-nayoro-la-gi

Nayoro
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 2 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16463
Đặt tên theo Nayoro
Tên thay thế 1990 EK
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 1.7820484
Viễn điểm quỹ đạo 3.3056482
Độ lệch tâm 0.2994675
Chu kỳ quỹ đạo 1481.9557683
Độ bất thường trung bình 236.09968
Độ nghiêng quỹ đạo 7.38874
Kinh độ của điểm nút lên 184.00124
Acgumen của cận điểm 249.71087
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.6

16463 Nayoro (1990 EK) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 2 tháng 3 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16463 Nayoro
30-16463-nayoro-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)