User Tools

Site Tools


30-16466-piyashiriyama-la-gi

Piyashiriyama
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 29 tháng 3 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16466
Đặt tên theo Mount Piyashiri
Tên thay thế 1990 FJ2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.3652442
Viễn điểm quỹ đạo 2.9903934
Độ lệch tâm 0.1167273
Chu kỳ quỹ đạo 1600.5535781
Độ bất thường trung bình 92.34611
Độ nghiêng quỹ đạo 11.95378
Kinh độ của điểm nút lên 211.01178
Acgumen của cận điểm 293.31676
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.5

16466 Piyashiriyama (1990 FJ2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 29 tháng 3 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16466 Piyashiriyama
30-16466-piyashiriyama-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)