User Tools

Site Tools


30-16479-paulze-la-gi

Paulze
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 20 tháng 8 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16479
Đặt tên theo Marie-Anne Pierrette Paulze
Tên thay thế 1990 QK7
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6646637
Viễn điểm quỹ đạo 3.2932851
Độ lệch tâm 0.1055097
Chu kỳ quỹ đạo 1878.0130372
Độ bất thường trung bình 87.15111
Độ nghiêng quỹ đạo 10.40456
Kinh độ của điểm nút lên 156.35128
Acgumen của cận điểm 271.60975
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.2

16479 Paulze (1990 QK7) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 20 tháng 8 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16479 Paulze
30-16479-paulze-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)