User Tools

Site Tools


30-16498-passau-la-gi

Passau
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi E. W. Elst
Nơi khám phá Đài thiên văn Nam Âu
Ngày khám phá 22 tháng 9 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16498
Đặt tên theo Passau
Tên thay thế 1990 SX8
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.4843907
Viễn điểm quỹ đạo 3.0600297
Độ lệch tâm 0.1038231
Chu kỳ quỹ đạo 1685.9227929
Độ bất thường trung bình 219.48984
Độ nghiêng quỹ đạo 17.24877
Kinh độ của điểm nút lên 168.22219
Acgumen của cận điểm 282.95475
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 13.1

16498 Passau (1990 SX8) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 22 tháng 9 năm 1990 bởi E. W. Elst ở Đài thiên văn Nam Âu.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16498 Passau
30-16498-passau-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)