User Tools

Site Tools


30-16507-fuuren-la-gi

Fuuren
Khám phá và chỉ định
Khám phá bởi K. Endate và K. Watanabe
Nơi khám phá Kitami
Ngày khám phá 24 tháng 10 năm 1990
Tên chỉ định
Tên chỉ định tiểu hành tinh 16507
Đặt tên theo Fūren
Tên thay thế 1990 UM2
Đặc trưng quỹ đạo
Kỷ nguyên 14 tháng 5 năm 2008
Cận điểm quỹ đạo 2.6628749
Viễn điểm quỹ đạo 3.3766105
Độ lệch tâm 0.1181782
Chu kỳ quỹ đạo 1916.6964331
Độ bất thường trung bình 167.99389
Độ nghiêng quỹ đạo 11.17818
Kinh độ của điểm nút lên 62.81229
Acgumen của cận điểm 279.17664
Đặc trưng vật lý chuẩn của tiểu hành tinh
Cấp sao tuyệt đối (H) 12.6

16507 Fuuren (1990 UM2) là một tiểu hành tinh vành đai chính được phát hiện ngày 24 tháng 10 năm 1990 bởi K. Endate và K. Watanabe ở Kitami.

  • JPL Small-Body Database Browser ngày 16507 Fuuren
30-16507-fuuren-la-gi.txt · Last modified: 2018/11/07 17:11 (external edit)